Taiteen tekemisen motiivimme kumpuavat kiinnostuksesta kuvitelluihin maailmoihin ja ajatuksiin. Haluamme viedä katsojan matkalle tähän samaan kokemukseen: maailmaa voi ymmärtää vain, jos ymmärrämme, mikä on eri lähteistä tulevan informaation tarkoitus – usein kuvien tehtävä ei oikeastaan ole selittää, vaan pikemminkin sekoittaa jo ennestaan vaikeasti hahmottuvaa maailmaa. Taiteilijana tutkimme laajempia yhteiskunnallisia tapahtumia sekä muutoksia, jotka vaikuttavat suurten massojen joukkoon ja yksilöön psykologisesti. Maalaukset ilmaisevat omalla tavallaan erilaisia näkemyksiä elämän merkityksestä. Ne perustuvat inhimillisiin ja yhteisiin kokemuksiin, peruskokemuksiin maailmassa olosta. Ne ovat täynnä tunteita, yhdistävät sosiaalisen, ympäristöllisen ja inhimillisen luonteen.
Toimimme tutkien maalauksen historiaa. Pyrimme ymmärtämään ja määrittelemään laajempia abstrakteja kokonaisuuksia ja ideologioita. Olemme innostuneita kehittämään maalaustaidetta moniulotteisempaan suuntaan ja pohtimaan maalauksen, valokuvan ja digitaaligrafiikan mielenkiintoisia suhteita.
Maalausta ja valokuvaa yhdistelevät teoksemme tarjoavat tuoreen tavan lähestyä vaikeasti ymmärrettävää maalaustaidetta. Materiaalisuuden ja representaation vuoropuhelu tutkii taideteoksen prosessia ja muotoutumista sekä tapaamme katsoa kuvia.
Grim reaper
2018
Digital print on canvas, acrylic paint, charcoal and lacquer
163 x 128 cm
Immonen


Comforter
2018
Digital print on canvas, acrylic paint, charcoal and lacquer
163 x 128 cm
Immonen


Wife and husband
2018
Digital print on canvas, acrylic paint, charcoal and lacquer
163 x 128 cm
Immonen

Trapped in the world that you made
2018
Digital print on canvas, paper
114 x 144 cm
Meuronen

Feel proud and well inspired
2018
Digital print on canvas
143 x 187 cm
Meuronen


Grey is the feeling, grey is my view of society
2018
Digital print on canvas
128 x 163 cm
Meuronen
Mask
2018
Digital print on canvas
118 x 160 cm
Meuronen
Love warrior
2018
Digital print on canvas
117 x 160 cm
Meuronen
Broken mindfullnes
2018
Digital print on canvas
Installation
Meuronen
Febryary 1918
2018
Digital print on canvas, acrylic paint, charcoal and lacquer
84 x 128 cm
Immonen

March 2018
2018
Digital print on canvas, acrylic paint, charcoal and lacquer
133 x 104 cm
Immonen

Mayday Mayday!!
2018
Digital print on canvas
104 x 143 cm
Immonen

Trace
2018
Digital print on canvas, acrylic paint
163 x 128 cm
Immonen

Back to Top