Taiteen tekemisen motiivimme kumpuavat kiinnostuksesta kuvitelluihin maailmoihin ja ajatuksiin. Haluamme viedä katsojan matkalle tähän samaan kokemukseen: maailmaa voi ymmärtää vain, jos ymmärrämme, mikä on eri lähteistä tulevan informaation tarkoitus – usein kuvien tehtävä ei oikeastaan ole selittää, vaan pikemminkin sekoittaa jo ennestaan vaikeasti hahmottuvaa maailmaa. Taiteilijana tutkimme laajempia yhteiskunnallisia tapahtumia sekä muutoksia, jotka vaikuttavat suurten massojen joukkoon ja yksilöön psykologisesti.
Maalaukset ilmaisevat omalla tavallaan erilaisia näkemyksiä elämän merkityksestä. Ne perustuvat inhimillisiin ja yhteisiin kokemuksiin, peruskokemuksiin maailmassa olosta. Ne ovat täynnä tunteita, yhdistävät sosiaalisen, ympäristöllisen ja inhimillisen luonteen.
Keskeisiä teemojamme ovat identiteetin rakentuminen, ulkopuolisuuden tunne ja siihen liittyvät erilaiset välitilat. Käsittelemme inhimillisiä pelkoja ja traumoja, jotka aiheuttavat ulkopuolisuutta ja saavat ihmisen eristäytymään. Taide on kannanotto inhimillisyyden puolesta. Taiteessamme emme pyri näyttämään oikeaa tai väärää tapaa olla, vaan pikemminkin todeta ja pohtia näitä asioita.
Teosten keskeishahmo on selvästi ulkopuolinen, mutta tuotu katseen kohteeksi. Hän on vieraassa ympäristössä kyvyttömänä tarttumaan uuteen hetkeen. Syntyy ristiriita esteettisyyden ja kuvan epätoivon ja lohduttomuuden välille. Hahmo on ulkopuolinen tarkkailija joka esittää vaikeita kysymyksiä, joihin hän ei itse kykyne vastaamaan. Tai edes odota vastausta.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Themes in our work are the forming of identitety, the feeling of extarnality and the limbo that comes with that. We reflect on humane fears and traumas that make one become an outsider and cause one to isolate oneself. Our art is a statement in behalf of humanity. We do not aim to show a right or wrong way to be, but to consider these options.
The central figure of artworks is clearly an outsider, that has been made into an eye-target. In an unfamiliar evironment, he seems to be incapable of getting a grip of a new moment. There becomes a contradiction between aesthetics an the despair and hopelessness of the picture. The character is an external observer, who asks difficult questions, that he himself cannot answer, questions that he perhaps doesn't even expect to be answered.
Back to Top